KOKOUSKUTSU 

 

Tervetuloa                                                                       

Liperin JHL 296 syyskokoukseen 21.11.2017 klo18 alkaen

Jäkäläpolku 2 B 8, Honkalampi

 

Esillä seuraavat asiat:

 • yhdistyksen pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen valinta

 • hallituksen puheenjohtajan valinta

 • sihteerin valinta

 • hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

 • ammattialakohtaisten yhdyshenkilöiden valinta

 • toiminnan tarkastajien ja varatoiminnan tarkastajien valinta

 • toimihenkilöiden palkkioista päättäminen

 • toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2018

 • talousarvion vahvistaminen vuodelle 2018

 • kokousten koollekutsumistavasta ja – ajasta päättäminen

 • muut esille tulevat asiat

Hallitus

 

 

JÄSENTEN MUISTAMINEN

 

50 vuotta

- liiton viiri ja kukkakori

60 vuotta

- kortti

ELÄKKEELLE LÄHTIJÄ

- ilmoita milloin jäät eläkkeelle

- Aino- tai Reino-tossut